Facebook


Vi har en sida på Facebook där vi delar vår kunskap och bilder. Vi ställer frågor till varandra om våra dockor och får oftast svar från en eller flera kunniga samlare.

Om du vill ha något värderat rekommenderas du till att titta under värderingar.

Är du samlare är du välkommen att söka som medlem.

 "Barbiesamlaren - Barbie Collector"

Du får några frågor som du ska svara på och därefter får du ett meddelande att du har tillgång till våra sidor